Πρόσβαση στα υλικά!

Οι πρώτες εκδόσεις των βίντεο είναι διαθέσιμες προς χρήση.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έγκρισης έργου:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP

ladyhearts1
TLCbanner2
TLCPackLOGORGBHandsOnly
llpflag136px
GRflagicon

NEA

Τελικό Σεμινάριο «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Φροντιστές – TLC Pack»

Το τελικό σεμινάριο του TLC Pack έλαβε χώρα στις 20 Απριλίου 2016, στην Cham, Γερμανία. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή του έργου TLC Pack, VHS im Landkreis Cham e.V.

Το κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν η εκμάθηση γλωσσών για ειδικούς σκοπούς στον τομέα της περίθαλψης. Μια σειρά από ομιλίες και παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας καθώς και τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η κατάρτιση των ενήλικων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία και η επαγγελματική εκμάθηση των γλωσσών.

Το τελικό προϊόν του έργου: Το εκπαιδευτικό πακέτο της γλωσσικής κατάρτισης του έργου TLC Pack παρουσιάστηκε από την Aleksandra Sikorska. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους πόρους που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου TLC Pack και τις δυνατότητες εφαρμογής τους εντός των αντίστοιχων πλαισίων τους.

Παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.

Εναρκτήρια συνάντηση (Cham, Γερμανία)

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου TLC Pack πραγματοποιήθηκε στο Volkshochschule (vhs) im Landkreis, στο Cham της Βαυαρίας, το Φεβρουάριο του 2014, και οργανώθηκε από τον Γερμανό εταίρο και συντονιστή του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις έξι συμμετέχουσες χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), οι οποίοι κατά τη διάρκεια των δύο ημερών της συνάντησης ασχολήθηκαν σημαντικά με το σχεδιασμό και τη στρατηγική του έργου.

Ανάλυση αναγκών

Μία από τις τρέχουσες φάσεις του έργου είναι η «ανάλυση αναγκών», επικεφαλής της οποίας είναι ο εταίρος του έργου, IDEC Α.Ε., που όμως υποστηρίζετε ενεργά από όλους τους εταίρους του έργου οι οποίοι διεξάγουν έρευνα στις χώρες τους.

Via Μέσω μίας σειράς ερωτηματολογίων (διαθέσιμα διαδικτυακά και μη) τρεις βασικές ομάδες – στόχοι έχουν εντοπιστεί, προσβάσιμοι σε κάθε χώρα εταίρο. Πρόκειται για μετανάστες που είτε εργάζονται ήδη είτε επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της φροντίδας (φροντιστές), καθηγητές γλωσσών που είναι σε επαφή με μετανάστες μαθητές, και ανώτερους επαγγελματίες (διευθυντές/ εργοδότες) στον τομέα της παροχής φροντίδας.

partnerhandsframe
piechart205px
TLCPackCNAreportcomp