Πρόσβαση στα υλικά!

Οι πρώτες εκδόσεις των βίντεο είναι διαθέσιμες προς χρήση.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έγκρισης έργου:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP

ladyhearts1
TLCbanner2
TLCPackLOGORGBHandsOnly
llpflag136px
GRflagicon

Τα μαθήματα γλώσσας του TLC Pack

Επίπεδα γλώσσας και εκδόσεις

Τα υλικά για την εκμάθηση γλώσσας του TLC Pack έχουν αναπτυχθεί για τα επίπεδα Α2 έως Β1/Β2 του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Το έργο εστιάζει σε συγκεκριμένο τομέα και πρακτικά συναφή σενάρια και λεξιλόγιο ώστε να εφοδιάσει κάθε μαθητή με εύκολους στη χρήση και προσπελάσιμους πόρους, διδάσκοντας τη γλώσσα μαζί με την πολύτιμη διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση, που απευθύνεται σε μετανάστες.

Αυτό προϋποθέτει μία βασική κατανόηση και ένα επίπεδο επάρκειας στη γλώσσα-στόχο, αλλά ωστόσο για εκείνους που δεν έχουν τα προαπαιτούμενα προσόντα, υπάρχουν τα υλικά του έργου L-Pack.

Τα υλικά του TLC Pack διατίθενται δωρεάν σε έξι γλώσσες:

Αν και η κάθε εθνική έκδοση καλύπτει το περιεχόμενο που απαιτείται, παρόλα αυτά οι «τοπικές» ανάγκες και παραλλαγές αντικατοπτρίζονται ανάλογα με την περίπτωση.

Πλαίσιο χρήσης

Το υλικό του TLC Pack μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιστάσεις. Για παράδειγμα, στο χώρο εργασίας, σε μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ειδικά για φροντιστές, σε γενικά μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και άτυπα όταν ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει μόνος του.

coursecameras