Πρόσβαση στα υλικά!

Οι πρώτες εκδόσεις των βίντεο είναι διαθέσιμες προς χρήση.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έγκρισης έργου:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP

ladyhearts1
TLCbanner2
TLCPackLOGORGBHandsOnly
llpflag136px
GRflagicon

Συχνές ερωτήσεις για το TLC Pack

1. Θα πρέπει να εγγραφώ στην ιστοσελίδα για να αποκτήσω πρόσβαση σε όλο το υλικό;

Όχι, δεν απαιτείται εγγραφή.

2. Ποιες γλώσσες μπορώ να μάθω με το υλικό του TLC Pack;

Με το υλικό του TLC Pack μπορείτε να μάθετε:
Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ολλανδικά.

3. Θα υπάρχουν άλλες γλώσσες διαθέσιμες;

Όχι, το υλικό του TLC Pack θα είναι διαθέσιμο μόνο σε 6 γλώσσες.

4. Θα καθορίζεται από τίτλους το περιεχόμενο των ενοτήτων, π.χ. Ενότητα 1 Φαρμακευτική αγωγή;

Ναι, το εγχειρίδιο είναι δομημένο με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και κάθε ενότητα προσδιορίζεται από τον τίτλο. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, και τα κεφάλαια προσδιορίζονται από τους δικούς τους τίτλους.

5. Θα πρέπει να ακολουθήσω τη σειρά των ενοτήτων, ξεκινώντας από την πρώτη;

Το υλικό του TLC Pack είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης δεν χρειάζεται να ακολουθήσει την σειρά των ενοτήτων, αλλά μπορεί ελεύθερα να επιλέξει με ποια ενότητα θα ξεκινήσει και με ποια θα συνεχίσει (για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να ξεκινήσει με την 5η ενότητα και να συνεχίσει στην 12η και ακολούθως να προχωρήσει στην 2η χωρίς πρόβλημα). Είναι ακόμα δυνατόν να χρησιμοποιήσει μόνο μία ενότητα την οποία χρειάζεται ο χρήστης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

6. Θα πρέπει να ακολουθήσω τη σειρά των κεφαλαίων μέσα σε μία ενότητα;

Ναι, προτείνεται να ακολουθήσετε τη σειρά των κεφαλαίων σε κάθε ενότητα. Οι δραστηριότητες (ασκήσεις) γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες από το 1ο κεφάλαιο στο 5ο..

7. Είναι δυνατόν να επωφεληθώ από το υλικό του TLC Pack όταν εργάζομαι ως καθηγητής/ήτρια γλωσσών σε κανονικές τάξεις;

Ναι, ασφαλώς. Ένας καθηγητής/ήτρια γλωσσών μπορεί να χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο του TLC Pack ως βάση για τα δικά του/της μαθήματα, επιλέγοντας μόνο ορισμένες από τις ασκήσεις/πηγές και αλλάζοντας τις εάν είναι απαραίτητο.

8. Το υλικό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας; Πώς μπορώ να ζητήσω εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού;

Ναι, το TLC Pack προστατεύεται από σύμφωνο πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδιοκτησία των εταίρων του έργου. Αναφορικά με την έγκριση για αναπαραγωγή/διανομή/δημόσια χρήση για εκπαιδευτικούς λόγους ή για λόγους διδασκαλίας και κατάρτισης, οποιουδήποτε υλικού του έργου TLC Pack, ή μέρος αυτού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο εθνικό εταίρο του έργου (στοιχεία επικοινωνίας των εταίρων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα «Εταίροι») ή τον συντονιστή του έργου.
 
faqmarks