Πρόσβαση στα υλικά!

Οι πρώτες εκδόσεις των βίντεο είναι διαθέσιμες προς χρήση.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έγκρισης έργου:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP

ladyhearts1
TLCbanner2
TLCPackLOGORGBHandsOnly
llpflag136px
GRflagicon

Εκδηλώσεις

Τα αποτελέσματα του έργου TLC Pack παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού σεμιναρίου του TLC Pack στις 20 Απριλίου 2016.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της παροχής φροντίδας, της εκμάθησης γλωσσών και της ένταξης, στην πόλη του Cham (Γερμανία), παρέχοντας μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών.

Ο Δρ. Hubert Zahnweh, πρώην επικεφαλής του τμήματος εσωτερικής ιατρικής στο νοσοκομείο του Cham, μίλησε για την πραγματικότητα καθώς και την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών, αλλά και με τους ασθενείς. Ο Peter Fleckenstein, επικεφαλής της Gesundheitsakademie Ostbayern (GAO) καθώς και διευθυντής του Gesundheitsregion εξήγησε το σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης των φροντιστών στη Γερμανία και εξήγησε τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτυχή εργασία ως φροντιστής.

Ο Δρ. Hans Rohrer, εκπροσωπώντας την telc gGmbH, τον κορυφαίο οργανισμό στην παροχή μαθημάτων εκμάθησης γλωσσών της γερμανικής γλώσσας, μίλησε για τον αυξανόμενο αριθμό φροντιστών που φθάνουν στο εξωτερικό και τη σημασία των πόρων που σχετίζονται με την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας στον τομέα της περίθαλψης.

Η ομάδα του VHS Cham παρουσίασε την πλατφόρμα εκμάθησης του έργου TLC Pack. Η αγγλική έκδοση χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για την επίδειξη της δομής των γλωσσικών πακέτων.

Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν σε συνεδρίες στρογγυλής τραπέζης με την εφαρμογή του TLC Pack στα εθνικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των πηγών του TLC Pack εντός του χώρου εργασίας, την πολιτική της γλώσσας στην εργασία και την εκπαίδευση, καθώς και την εκμάθηση των γλωσσών στον τομέα της περίθαλψης. Οι εκπρόσωποι συζήτησαν τους ανεπτυγμένους πόρους του TLC Pack και πώς μπορούν να εφαρμοστούν εντός των αντίστοιχων πλαισίων τους.

Υλικά από την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

'Pack methodology' L-Pack2 and TLC Pack language learning package
Communication challenges facing modern medicine
Training of adult health care workers in Germany
Occupational specific language learning

item2