Bekijk het materiaal hier!

De eerste units (draftversie) zijn nu beschikbaar.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft enkel de mening van de auteur weer en de Europese Commissie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Projectnummer:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP

ladyhearts1
TLCbanner2
TLCPackLOGORGBHandsOnly
llpflag136px
NLflagicon

Taalcursus

Taalniveaus en -versies

Het TLC Pack is beschikbaar in de niveaus A2 tot en met B1/B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het project is gericht op beroeps- en praktijkgerichte scenario's en woordenschat, zodat elke cursist beschikt over lesmateriaal dat handig in gebruik en toegankelijk is. Naast taal onderwijst men immers ook waardevolle interculturele kennis en inzichten op maat van de anderstalige. Een voorwaarde is wel dat de cursist al een basiskennis heeft van de doeltaal.

De gratis te verkrijgen cursussen van TLC Pack worden aangeboden in zes talen:

De thema's situeren zich binnen een algemeen kader, maar waar nodig worden bepaalde topics wel aangepast per land.

Gebruikerscontext

Het TLC Pack kan worden gebruikt in verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld op de werkvloer, bij beroepsopleidingen, op maat van zorgkundigen bij taalcursussen, bij algemene taalcursussen en in een informele omgeving waar de cursist zelfstudie verricht.

coursecameras